Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm

Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Pomorski Fundusz Pomocowy” na cztery Szkolenia Z Zarządzania Sprzedażą środki nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Asystentek w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”
 • import naszą szansą.
 • innowacyjny model zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet S.A.
 • innowacyjny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych wykazujących ekspresję WNT2.
 • sporządzenie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • opracowanie i uruchomienie metodyki skalowania i poprawy wydajności baz danych.
 • opracowanie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • sporządzenie oraz wdrożenie nowoczesnego produktu – modelu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • sporządzenie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • sporządzenie PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH
 • rozbudowa i integracja systemów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • proces informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • system ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI, ZLECENIAMI PRODUKCJI I DOSTAWAMI JUST IN TIME, WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
 • stworzenie elektronicznego centrum świadczenia e-usług w zakresie bezpieczeństwa, monitorowania, inwentaryzacji i zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • opracowanie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
 • wdrożenie planu intensyfikacji importu ALVO Grupa Gastrometal
 • wdrożenie harmonogramu rozwoju importu w przedsiębiorstwie INTERMET Sp. z o.o.
 • wdrożenie do produkcji nowoczesnego stopnia sprężającego
 • zbudowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców z Tarnowa i Nowego Sącza.
 • stworzenie zdalnego rozwiązania do systemowania wnętrz mieszkania/domu
 • wypracowanie elektronicznego serwisu fotograficznego.
 • stworzenie cyfrowego serwisu MyWeddSpace, na którym będzie świadczona e-usługa wsparcia organizacji ślubów i wesel

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie pracowników