Ogłoszenie – zaliczenie – Kurs Coachów

Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski


Niniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Wewnętrznych:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Hotel. Gdzie będziemy: Ośrodek Czarny Gron. Ten hotel gościł nas już wielokrotnie.

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Skuteczna obrona przed manipulacjami
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników
 • Mentoring, czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE „PODAJ DŁOŃ”
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „WOLANIA” W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 185 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • KLUB ROTARY WARSZAWA-WILANÓW
 • SIERPECKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH NA RAKA „SZANSA NA ŻYCIE”
 • STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „TACY SAMI”
 • FUNDACJA „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYCHA”
 • STOWARZYSZENIE TCZEWSKICH AMAZONEK
 • „FUNDACJA IM.PROF. JERZEGO DOERFFERA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I NAUKI NA WYDZIALE OKRĘTOWYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ”
 • FUNDACJA „STO POCIECH”
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI”
 • „ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY”