Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr NPO/12 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Szwajcarskiego Programu Społecznego

Agenda debata podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Gry Symulacyjne
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Odzieżowe „BYTOM” S.A., IMPEXMETAL – INTERMAT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Wawer Roman, Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „PEDMO” , BanQsoft , FIRMA LEGBUD GARGULA, Górski Ogród Paweł Poniewierski, MB Elix spółka komandytowa, Speednet Sp. z o.o., webEFS Jakubowski Panasewicz Zubrycki Żarczyński spółka jawna, INFOMAN S.C. PRZEMYSŁAW CZUBA, SŁAWOMIR CZUBA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WR” , ZAPA Marcin Zaprzałkowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.