Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr WSA/15 3 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Audyt jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Eventy Team Building
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Nowy Sącz oraz gryficki

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Rypińskie Zakłady Okrętowe Sp. z o.o., Białostockie Fabryki Mebli S.A., KOBE Kotowska Bernarda, Zakład Teleradiomechaniki mgr Zbigniew Więckowicz, Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE , BEST Sp. z o.o. , Firma Wanicki , INTRATEL , LSA , Sitech Sp. z o.o., Transition Technologies S.A., DOTI Wytwórnia Wyrobów Czekoladowych D. M. Mroczkowscy, PROFILL Kostrzewa Kalbarczyk Spółka Jawna, Petra Medica

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.