Pomoc pieniężna na kursy zamknięte


Pracownicy ze współpracujących z nami stale organizacji wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” na trzy Szkolenia Z Zarządzania wsparcie otrzymały poniższe projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w spółce Windykpol
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • uruchomienie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS modelu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • eksport wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • nowoczesny proces Obsługi Biznesu (ISOB)
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i uruchomienie na nowoczesnej linii technologicznej.
 • sporządzenie metodyki wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy proces kontrolno-pomiarowy
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i uruchomienie wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • sporządzenie oraz wdrożenie nowoczesnego urządzenia – Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • koncepcja Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych
 • opracowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług budowlanych i remontowych za granicą.
 • model do transakcyjnego przetwarzania informacji zdarzeń użytkowników końcowych systemów informatycznych.
 • technologia wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • opracowanie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego systemU KOMPUTEROWEGO
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Kamsoft.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego w spółce Pactor umożliwiającego wymianę rejestrów z partnerami biznesowymi.
 • implementacja projektu B2B zoptymalizowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.
 • implementacja technologii montażu oświetlenia diodowego poprzez uruchomienie linii produkcyjnych w nowej hali produkcyjnej.
 • zbudowanie nowoczesnego elektronicznego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego narzędzia do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • stworzenie zdalnego portalu rekrutacyjnego
 • zbudowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego samodzielne tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych w Internecie.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie kierowników