Jakimi metodami ocenia się zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa mogą przyjmować różnorodne kryteria gdy chodzić będzie o ocenianie pracowników. Kryteria te często się opierają bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności kogoś. Z kolei w innych przypadkach są stosowane narzędzia i techniki, które mają na celu zmierzyć precyzyjnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

Aktualnie rosnącą popularnością cieszą się różnego rodzaju narzędzia do oceny kompetencji zawodowych. Stosowane są one na przykład przy przyjmowaniu nowych pracowników, aby ocenić czy będą dla firmy przydatni, ale oprócz tego do okresowych ocen już pracujących. Do takiej oceny w pierwszej kolejności się bierze wiedzę i umiejętności, lecz w połączeniu ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Spośród dużej liczby metod, które są dostępne w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najskuteczniejszą pod tymi względami. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, jest to poziom, do jakiego pozostałe techniki nawet się nie zbliżają. Co oczywiste należy ją właściwie wdrożyć, ponieważ tylko wtedy proces będzie maksymalnie efektywny.

Międzynarodowi specjaliści opracowali w ostatnim czasie precyzyjne zalecenia, jakie dotyczą realizacji całości badań. Akcentują przy tym oni kilka ważnych obszarów, jakie należy mieć na uwadze przy wykonywaniu pracowniczych ocen, a których pominięcie przyczynić się może do niepoprawnych wyników.

W pierwszej kolejności kluczową rolę odgrywa tu właściwa analiza miejsca pracy. Powinna być ona przeprowadzona tak, żeby pozwolić na określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ od tego zależeć będą dalsze zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne jest także zastosowanie wielu rozmaitych metod, za pomocą jakich da się na różnych płaszczyznach oceniać i badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza zawierać powinna przynajmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o konkretne stanowisko pracy. Pośród najczęściej stosowanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.